از فراموشیِ آخرین سیل تهران تا کاشی ماندگارِ عبدالمجید ارفعی

به گزارش گردش و مسافرت، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گوید: سیل گذشته تجریش را فراموش نموده ایم و در سر راه آبراهی که در آن موقع از تجریش به سمت پایین راه خود را باز کرد و تخریب های زیادی رخ داد، امروز ساخت وسازهایی اجرا شده که می تواند وضعیت بدتری را برای تهران در صورت تکرار دوباره سیل ایجاد کند.

از فراموشیِ آخرین سیل تهران تا کاشی ماندگارِ عبدالمجید ارفعی

به گزارش گردش و مسافرت، چهارمین نشست از سلسله گفت وگوهای میراث فرهنگی و توسعه شهری در حالی چهارشنبه 28 فروردین در موزه فرش برگزار گردید که به دلیل همزمانی اش با روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی، مباحث درباره مناظر روستایی - شعار سال ایکوموس - انتخاب و پرسش و پاسخ ها در این زمینه عنوان شدند.

محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - در این نشست با اشاره به شعار مناظر روستایی به عنوان شعار سال جاری ایکوموس، آن را شعاری دانست که نشان می دهد ما از دانش سرزمین خود، محیط زیست و تمام جوانب خوبی در روستاهای تاریخی و فرهنگی و ایجاد تعادل در این نوع مکان ها غافل هستیم.

باغستان قزوین نمونه بارزی از وجود سیل بند طبیعی و تاریخی در کشور است

او وجود روستاهای پایدار یا حتی منطقه ای مانند باغستان قزوین تا امروز و با وجود اتفاقات اتفاق افتاده هنوز سرپاست، آن را نمونه مثال زدنی برای موقعیت کنونی در شهرهای کشور دانست و اضافه نمود: این محوطه به دلیل موقعیت و فضای بازِ خود از وقوع سیل در این شهر در روزهای گذشته جلوگیری نموده است و باید آن را نمونه ای درست و به جا در نقاط مختلف کشور معرفی کنیم.

وی با اشاره به مکان یابی روستاهای تاریخی در نقاط مختلف کشور که بر اساس دانش گذشتگان ایجاد شده اند و به همین دلیل در سیلاب های اخیر آسیبی ندیده اند، ادامه می دهد: متأسفانه روستاهایی که در طول سال های گذشته و بدون توجه به موقعیت ها و شرایط در منطقه ایجاد شده اند، در روبرو با سیل توان مقاومت نداشته و از بین رفته اند.

او یکی از منظرهای حقیقی و واقعی را روستاهایی دانست که در تعامل با طبیعت قرار گرفته اند و می گوید: نباید کاری کنیم که این تعامل به هم بخورد، درست مانند موقعیتی که چند سال است برای قنات ها به وجود آمده، هر چند کوشش کردیم تا آن ها را به صورت مستقیم به نقطه درست خود راهنمایی کنیم.

وی نسبت به انجام لایروبی در مناطق قدیمی تاکید می نماید و می افزاید: نقطه ای مانند روستای دستکند میمند یک منظومه از محیطی تاریخی و روستایی است که با جلوگیری از تغییر محدوده در ویلاسازی و مسائل مهاجرت معکوس، می توان آن را بهتر حفظ کرد، این موضوع به همه مردم مرتبط است. یک دستگاه و یک بخش اجرایی هم نمی تواند بخش زیادی از آن را ترویج در جامعه است، چون حتی جلوه های بد، گاهی اوقات درس های خوبی به انسان می دهند.

می توانیم راه حلِ ساخت روستای قدیمی را در موقعیت کنونی آنالیز کنیم

طالبیان با اشاره به درخواستی که معاونت میراث فرهنگی کشور به استان های مختلف برای تهیه و تدوین تصاویر از وضعیت آثار تاریخی در قبل و بعد از سیل با هدف آنالیز وضعیت آن ها و به دست آوردن روش های حفاظتی و حتی معرفی آن ها یا تخریب هایی که در آن ها اتفاق افتاده، اظهار می نماید: روستاهای تاریخی دچار آبگرفتگی ها کمی شده اند اما در حالت کلی دیگر روستاها به طور کامل نابود شده اند. در این شرایط و با کسب این اطلاعات و ارائه نوع ساخت و احداث روستاهای علمی، به همه دستگاه ها اجرایی و استفاده از روش های صحیح گذشته، می توانیم از تخریب آن ها جلوگیری کنیم.

او هدف هر سال ایکوموسِ جهانی برای انتخاب شعار سال را درک بهتر همگان از موضوع حفاظت از آثار تاریخی در هر مکان و نقطه ای می داند و با اشاره به اینکه موضوع میراث کشاورزی نیز پیش از این شعار ایکوموس قرار گرفته بود، ادامه می دهد: این توجه باعث شد روستاهای تاریخی فرهنگی و حوزه های مناظر فرهنگی طبیعی بیشتر مورد پژوهش قرار گیرند، به طوری که میراث کشاورزی از کبوتر خانه ها تا باغستان های سنتی بر اساس این شعار برای ثبت آماده شد.

طالبیان با بیان اینکه موضوع منظر روستایی با توجه به سیل سال جاری برای ما درس بزرگی به جا گذاشت، می گوید: موضوع درک حفاظت از مناظر روستایی اهمیت زیادی دارد، چون هر کدام شیوه های زیست و دانش سرزمین هستند و لازم نیست حتماً در آن باقی بمانند، بلکه می توانیم از دانش گذشته برای مکان یابی روستاها استفاده کنیم، توان اکولوژیک را بسنجیم و درک کنیم که از یک منبع بیشتر از احتیاج نباید استفاده کرد تا تعادل ایجاد گردد.

زیر پایه های پل دزفول خالی شده اند / سیل تجریش را فراموش نموده ایم

او به پل های تاریخی زیادی که در سطح کشور و در نقاط سیل زده سالم باقی مانده اند، اشاره می نماید و می افزاید: هر چند براساس آنالیز های غواصی که پل دزفول را در زیر آب آنالیز نموده، زیر پایه های پل تقریباً خالی شده اند که احتیاج به مرمت و ساماندهی بعد از کم شدن حجم آب دارد، اما بدنه پل و دیگر پل های تاریخی خوشبختانه سالم هستند، هر چند پل های جدیدتر که با بتون ساخته شده اند، به طور کامل از بین رفته اند.

وی با تاکید بر این که باید این موارد را به عنوان درس های موزش مدنظر قرار داد و برای آینده شهرهای مختلف از آن ها درس گرفت، ادامه می دهد: سیل تجریش را دیدیم و فراموش کردیم، به اندازه ای که حتی سر راه عبور آب در صورت رخدادن دوباره آن موقعیت، ساخت وساز انجام داده ایم.

در ادامه نشست مهدی معمارزاده - کارشناس میراث فرهنگی - پیشنهاد داد تا با استفاده از این موقعیتِ میراث فرهنگی نقش ذاتی خود را بهتر انجام دهد و در بازسازی بناهایی که در سیل آسیب دیده اند و در جلسات و کمیته های مختلف نسبت به استفاده از این راه حلها بیشتر پافشاری کند که طالبیان نسبت به ایجاد کمیته های مختلف برای ریشه یابی و علل نوع ساخت هایی که به تخریب منجر شده، تاکید نمود.

فیضی - کارشناس میراث فرهنگی - نیز با اشاره به بی توجهی مسؤولان خارج از سازمان میراث فرهنگی نسبت به وضعیت میراث فرهنگی کشور، بیان می نماید: موقعیت کنونی، یک لحظه کلیدی است. در زمان بحبوحه سیل، کانال ها و صفحات مختلف مجازی و رسانه ای درباره معماری آبراهه های تخت جمشید می نوشتند و این مطلب به طور دائم به اشتراک گذاشته می شد، این بحث نشان می دهد که به پروپاگاندا در این زمینه احتیاج داریم و باید به چنین مواردی در نشست ها نیز توجه کنیم.

نخستین نمایشگاه از دستاوردهای حوزه میراث فرهنگی

طالبیان - معاون میراث فرهنگی - در ادامه از انجام برنامه ریزی ها برای برگزاری نخستین نمایشگاه از دستاوردهای حوزه میراث فرهنگی از 27 خرداد تا اول تیر سال جاری خبر می دهد و می گوید: استان های مختلف کشور را برای حضور در این نمایشگاه دعوت نموده ایم تا تصاویر، گزارش ها و اقداماتی که تا کنون انجام داده اند را گردآوری نموده و آن ها را در این نمایشگاه ارائه دهند.

نصب کاشی ماندگار برای عبدالمجید ارفعی

در انتها این نشست نیز محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی کشور -، دلاور بزرگ نیا - مدیر کل میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و ابوالفتح شادمهر -مدیر دفتر بافت و مطالعات بناهای تاریخی - از عبدالمجید ارفعی به پاس کوشش هایی که در طول سال های گذشته برای تاریخ و فرهنگ کشور انجام داده، تقدیر کردند.

شیخ الاسلامی اما در این میان، از نخستین کارها برای تقدیر از کوشش های عبدالمجید ارفعی به مناسبت اقدامات فرهنگی وی را نصب پلاک ماندگار در سر در مکان زندگی او می دادن و ادامه می دهد: کوشش می کنیم تا هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "از فراموشیِ آخرین سیل تهران تا کاشی ماندگارِ عبدالمجید ارفعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از فراموشیِ آخرین سیل تهران تا کاشی ماندگارِ عبدالمجید ارفعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید